ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

 

Jak odmawiać różaniec? Odmawiając różaniec święty proponuję nie koncentrować się w czasie modlitwy tylko i przede wszystkim na słowach – Zdrowaś Maryjo, by wypowiadać je w skupieniu rozważając ich treść, ale bardziej potraktować je jak niebiańską MELODIĘ sprowadzającą obecność Boga i Maryi do rozważania danej tajemnicy. To tak, jakbyśmy oglądali film, konkretną scenę, w której podkładem muzycznym jest melodia tworzącą przeżyciowy temat danej sceny. Ma ona wkomponować nam w serce to przeżycie, które oglądamy, abyśmy mogli łatwiej je przyjąć. Zdrowaś Maryjo jest jakby melodią w filmie, w którym oglądamy i przeżywamy tajemnice Jezusa Chrystusa, słowa i wydarzenia z Jego życia. A następnie kontemplowanie w miłości swojego życia na tle Jego życia. Efektem ma być rozradowanie się, pokutowanie i uwielbienie Trójcy Świętej oczami i sercem Maryi, uzdrowienie ran własnego życia przez wydarzenie z życia Jezusa. To jest cel różańca. Cały czas intensywnie działa nasza wyobraźnia, dusza, duch i Słowo Boże. Wydarzenia z życia Jezusa mają mieć przełożenie na wydarzenia z naszego życia. Mamy łączyć nasze życie z życiem Jezusa. To wszystko przenika się wzajemnie w ciągu tych dziesięciu Zdrowaś Maryjo.

 

 poniedziałek i sobota: tajemnice radosne wtorek i piątek: tajemnice bolesne środa i niedziela: tajemnice chwalebne czwartek: tajemnice światła

 

 

 

 Część pierwsza — Tajemnice radosne Jesteśmy powołani do przyjmowania nadprzyrodzonej radości, daru Ducha Świętego złożonego w rozważaniach tajemnic radosnych

 

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

 

W tej tajemnicy powtarzaj Bogu w głębi twego serca: – Tak Ojcze, tak jak Ty chcesz. Bądź wola Twoja.  Niech mi się stanie według Twego słowa. Niech wszystko dzieje się tak jak Ty chcesz, zgadzam się na wszystko, co uczynisz z moim życiem. „Amen” na wszystko co dla mnie przygotowałeś! Niech te słowa całkowitego oddania się Bogu, teraz wybrzmiewają w twoim sercu.

 

 1. Nawiedzenie świętej Elżbiety

 

Nawiedzenie świętej Elżbiety mówi o tym, że jeżeli naprawdę masz doświadczenie Jezusa, to nie możesz tego utrzymać w sobie. Jesteś  jak wulkan. W czasie tej dziesiątki różańca mamy rozbudzać w sobie pasję ewangelizacji. Wielu z nas ma duży lęk i strach przed dzieleniem się Jezusem ze swoimi najbliższymi, nie mówiąc już o innych osobach, które spotykamy na naszej drodze. Bardzo się tego boimy. Mamy wiedzę o Bogu, natomiast nie mamy doświadczenia Jego potężnej mocy i potężnej miłości działającej w naszym życiu, nie żyjemy nieustannym uwielbieniem Jego mocy w naszym życiu. W tej dziesiątce różańca Matka Boża uwalnia dla nas taką moc, wyprasza łaskę miłości do Jezusa, przemienia nasze życie i wyrywa nas z piekła naszych doświadczeń, z ciemności naszych grzechów, ucząc uwielbienia Boga w każdym wydarzeniu naszego życia.

 

 1. Narodzenie Pana Jezusa

 

 Największy ból Jezusa od początku życia na ziemi to odrzucenie Jego miłości przez ludzi. Historia Jego życia od narodzin, aż po śmierć jest jednym wielkim dramatem bycia odrzuconym . Kiedy wejdziemy w tę tajemnicę, zobaczymy, że Jezus wybiera śmierdzącą stajnię wśród zwierząt, aby pokazać ci, że On nie brzydzi się największym brudem w Twoim życiu, najbardziej perfidnymi grzechami, najbardziej trudnymi sytuacjami. Fenomen chrześcijaństwa polega na tym, że tam, gdzie sam siebie najbardziej nienawidzisz, odrzucasz i nie chcesz siebie znać, bo się tak strasznie siebie wstydzisz – tam chce się urodzić Jezus! Dokładnie w tym miejscu, nie w pięknym pałacu pychy, dumy wyniosłości i samowystarczalności.  Jezus chce przyjść w te miejsca w nas, nie po to, żeby cię osądzić, czy potępić, ale po to, aby ukazać się tobie, jako Dzieciątko Jezus. Nie jako potężny, sprawiedliwy, surowy Bóg pełen majestatu, który ciebie skaże za to co się stało, co zrobiłeś, jak zeszpeciłeś swoje życie, ale jako Bóg, który przychodzi jako małe Dziecko. Przyjdzie do ciebie, kiedy pokażesz Mu stajnię twojego życia. Kiedy pokażesz mu się prawdziwy. Maryjo wypraszaj nam łaskę szczerości wobec Boga. 

 

 

 4.Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

 

Matka Boża ofiarowuje Bogu Jezusa, czyli kogoś Kogo kocha najbardziej. Dokładnie wiedziała co robi, ponieważ Ona jak nikt inny, znała wszystkie proroctwa dotyczące Mesjasza i czuła, co będzie przeżywał Jej Syn. Wiedziała,  jak będzie cierpiał i jak zginie. Oddała całą siebie Ojcu i swój najdroższy Skarb , mówiąc: On jest Twój. Matka Boża mówi do nas : „Ofiarujcie Bogu to, co jest dla was najcenniejsze. Oddajcie Mu to, co jest dla was najbardziej wartościowe”. Nie mówi – oddaj  coś, co i tak nie zmieni twojego życia, coś co uważasz za niewielką stratę, gdybyś musiał z tego zrezygnować, albo zostałoby ci to zabrane. Mamy mnóstwo rzeczy i osób w naszym życiu, od których się uzależniliśmy, które są dla nas ważniejsze od Boga. W tej dziesiątce różańca szczerze ofiarujmy wszystko to co nas oddziela od Stwórcy. 

 

 1. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

 Wbrew powszechnemu myśleniu to nie Jezus się zgubił, ale to Maryja z Józefem zgubili Jezusa. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale tak się stało. Matka Boża zgubiła swoje Dziecko. Święty Józef, ustanowiony przed stworzeniem świata na małżonka Matki Boga i opiekuna Jezusa, zgubił swojego Syna. W tej tajemnicy szczególnie rodzice powinni zobaczyć w  którym momencie dziecko stało się bożkiem w ich życiu, było ważniejsze niż Jezus. W którym momencie dzieci stały się takim oczkiem w głowie, że lęk przed ich utratą spowodował totalną kontrolę nazywaną przez nich miłością. A miłość zbudowana na lęku przed stratą, to nie miłość, ale uzależnienie i niszcząca relacje kontrola. Efektem tego jest bunt dzieci, które zaczynają dusić się w takich relacjach i uciekać. Jeśli chcę kogoś kontrolować, to znaczy że się boję – mówiąc, że go kocham –boję się go utracić. Zamiast budować wolność w relacji ja tak naprawdę buduję uzależnienie i kontrolę, która osacza. To jest bardzo trudne, ale ta tajemnica jest nam dana, abyśmy zrozumieli, ze jeśli się za bardzo do kogoś przywiążemy w sposób kontrolujący i uzależniający, to nic dobrego nie będzie z takiej relacji. Prędzej czy później ktoś zacznie się dusić i odejdzie.  Warto zbadać ten schemat, ten mechanizm uzależniania. Lęku przed utratą i ciągłej nieświadomej często kontroli. W tej dziesiątce różańca oddajmy wszystkie te relacje, które są dla nas niesłychanie ważne, ale w których nie dajemy wolności drugiemu człowiekowi. W których lęk przed utratą tych osób jest tak wielki, ze nieświadomie, zaczynamy wszystko kontrolować i osaczać. I po jakimś czasie, w tym związku pełno jest manipulacji i dominacji, zazdrości, a nie wolności i miłości. W tej dziesiątce wyrzekaj się wszelkich złych emocji i przywiązań, abyś mógł kochać, kogo chcesz naprawdę kochać. Tak, jak kocha nas Bóg. On pozwala nam wybierać tak jak chcemy, w pełnej wolności. Mówi: – Jeśli chcesz to przyjdź do Mnie, Ja ciebie zawszę będę kochać, czy będziesz grzeszył czy będziesz odchodził w najgorsze rzeczy, robił najgorsze grzechy, ja będę cię kochał, nie zrezygnuję z ciebie nigdy! Jeśli będziesz chciał do mnie wrócić, będę najszczęśliwszy, jeśli nie – masz wolną wolę, ale zawsze będę cię kochał, zawsze będę czekał na ciebie. Zero uzależniania od Siebie, zero kontroli, zero manipulacji. Tak kocha nas Bóg . Uczmy się takiej miłości w tej dziesiątce różańca, bo ona dopiero pozwala nam stwarzać piękne relacje.

 

 

 Część druga — tajemnice światła

 

 Jesteśmy dziećmi światłości, mamy ubierać się w zbroję światła, dzięki przeżyciu tajemnic światła. Otrzymać światło na swoje życie.

 

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 

 W czasie tej tajemnicy, przez dziesięć Zdrowaś Maryjo wyobrażaj sobie, że otwiera się nad tobą niebo, tak jak nad Jezusem. Zstępuje na ciebie Duch Święty, w pokoju, radości, namaszczeniu siły, mocy, potęgi i chwały. Wyobrażaj sobie głos Tatusia wszechmogącego, który patrzy na ciebie z największą miłością, bez względu na to, jakie masz grzechy na sumieniu, jaką masz historię życia, jak bardzo czasami zdradziłeś, ile razy odszedłeś od Niego. Jest tak ważne zrozumienie faktu, że tylko nieustanne przyjmowanie Miłości Ojca może wyzwolić cię z grzechu, dając nową tożsamość umiłowanego dziecka Boga. Ważne jest to, abyś teraz naprawdę uwierzył, ze jesteś kochany nieprawdopodobną miłością! Zawsze byłeś kochany, a szczególnie wtedy, kiedy grzeszyłeś! Jezus nigdy cię nie potępił, zawsze patrzył na ciebie z ogromną miłością i z największą tęsknotą pragnął twojego powrotu do Jego serca. Wyobrażając sobie, że Duch Święty spoczywa na tobie, słuchaj przez całe dziesięć Zdrowaś Maryjo, głosu Taty z nieba, który patrząc na ciebie, mówi: – Jesteś Moim umiłowanym dzieckiem,  kocham ciebie! I przyjmuj miłość niebiańskiego Taty, bez żadnego lęku i wstydu.

 

 1. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

 

Skoncentruj się w tych dziesięciu Zdrowaś Maryjo szczególnie na tym, żeby zobaczyć jaki Maryja ma nieprawdopodobny wpływ na Jezusa. Że to od Niej zaczyna się w Ewangelii pierwszy cud Jezusa i że to Ona jest kluczem do cudów, jakie Jezus uczyni w naszym życiu. Jeśli nie wydarza się coś bardzo ważnego o co prosisz, to może dlatego, że nie masz jeszcze takiego zjednoczenia i takiej miłości ku Maryi jakiej pragnąłby Jezus dla ciebie. Abyś tak Ją kochał, jak On bardzo Ją kochał. W czasie tych dziesięciu Zdrowaś Maryjo mów w swoim sercu do Maryi, prosząc o cud dla ciebie i cud dla tych, za których się modlisz, o cud miłości w twojej rodzinie, w twoim małżeństwie.

 

 1. Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

 

Ta tajemnica to ogłaszanie Bożej miłości do grzesznika. Bóg kocha grzeszników, a nie tylko świętych i sprawiedliwych. Kocha ciebie i mnie. Bóg jest również Tym, który cały czas nieustannie uzdrawia i niszczy dzieła diabła w twoim życiu. W czasie tej dziesiątki różańca pozwól, aby Duch Święty głosił ci Ewangelię Królestwa, a Matka Boża mówiła ci, jak bardzo jesteś kochany. Pozwól, aby Jezus uzdrawiał cię i uwalniał od tego co cię niszczy. Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia to także wzywanie do nawrócenia siebie i głoszenia Królestwa Bożego innym. Kluczem do skuteczności głoszenia Ewangelii innym jest nawrócenie siebie. I to nawrócenie jest całkowitym poddaniem się Bogu, uniżeniem i dostrzeżeniem, jak bardzo mój grzech niszczy drugiego człowieka, niszczy mnie. Nawrócenie jest zmianą myślenia o Bogu, o sobie, o drugim człowieku, w świetle miłości. Jest codziennym odnawianiem umysłu, aby moje myśli były Boże, aby moje serce było Boże, moje spojrzenie było Boże. Nawrócenie nie jest wchodzeniem w doświadczenie tego, jak bardzo jestem beznadziejny. Jest wejściem we wstrząs duchowy, kiedy widzę jak bardzo zraniłem miłość Boga do mnie, jak bardzo zlekceważyłem Jego pragnienie kochania mnie.

 

 1. Przemienienie Pańskie na górze Tabor

 

Bardzo ważne jest, abyśmy żyli Przemienieniem Pańskim. Ważne jest wprowadzanie Chwały Bożej do swojego życia i widzenie siebie w taki sposób, w jaki Bóg już teraz cię widzi, kiedy będziesz w Niebie. Nieprawdopodobnie pięknego, wspaniałego, otoczonego Chwałą Ojca. Ważne jest, abyśmy żyli głosem Ojca mówiącym – Jesteś Moim dzieckiem umiłowanym. Aby już tu na ziemi żyć w chwale, w obłoku, będąc nieustannie okrytym Bożą obecnością. Należy mieć świadomość tego, że przemienienie na górze Tabor jest przygotowaniem do męki. Jezus, zanim przyjmie cierpienie na krzyżu, musi przyjąć jeszcze raz przejmujące, dogłębne doświadczenie tego, że jest kochany przez Boga. Jeśli nie mamy tego doświadczenia, to w cierpieniu diabeł z łatwością nas zniszczy. Będzie nam mówił, że cierpienie jest karą za grzechy, zakwestionowaniem miłości Bożej. Że jeśli tak cierpię, to gdzie jest Bóg, który jest miłością, który jest wszechmocny. Dlaczego mnie nie ratuje w tym cierpieniu, dlaczego mi nie pomaga. Jeśli nie jestem przekonany o tym, że jestem umiłowanym dzieckiem  Boga, to w cierpieniu mogę wejść w bunt przeciwko Niemu, w przeklinanie swojego życia. Dlatego Jezus pokazuje nam, że jest tak ważne, aby przed męką  pójść na górę Tabor i przyjąć pewność, że jest się ukochanym przez Boga. To doświadczenie ma moc przemienienia nas w taki sposób, jakbyśmy byli stwarzani na nowo przez Ducha Świętego. I dopiero wtedy, gdy będziemy mieć tak dogłębne doświadczenie Jego miłości, będziemy w stanie przyjąć łaskę cierpienia.

 

 1. Ustanowienie Eucharystii

 

To doświadczenie tego, że Eucharystia jest wyrazem największej miłości. Jest to największy dowód, jaki Bóg może dać człowiekowi, że go kocha. W Eucharystii Jezus pokazuje nam, że nie ma większej miłości od tej, kiedy ktoś życie oddaje za swoich przyjaciół. Jezus umiłował nas nawet wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, buntownikami. Mieliśmy Boga po prostu gdzieś, nie obchodził nas, chcieliśmy żyć po swojemu, bo nasze życie było najważniejsze. Dobro i zło istniało według naszych ustaleń, nie liczyliśmy się z hierarchią wartości Bożej. Jezus ofiarowuje za nas siebie i pragnie, aby Eucharystia była przyjęciem Jego ciała do naszego ciała, Jego krwi do naszej krwi, Jego Ducha, do naszego ducha, Jego uczuć do naszych uczuć. Aby On mógł w nas umierać za tych, do których nas pośle.

 

 

 

 Część trzecia — tajemnice bolesne

 

Wejść w cierpienie razem z Jezusem, by przyjąć uzdrowienie i uwolnienie przez moc Jego męki.

 

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

 

 W tej dziesiątce różańca zobacz oczami wyobraźni Jezusa klęczącego w Ogrójcu. I Maryję, która bierze ciebie za rękę i podprowadza do Niego. Zobacz, jak bardzo Jezus jest przestraszony, jak bardzo się boi. Cały drży. Pomyśl, ile w twoim życiu jest lęków, strachu, obaw. Ilu rzeczy się boisz, ile masz zmartwień, udręk. Jak wiele rzeczy wydaje się być nie do pokonania. A Jezus wziął na siebie lęki całego świata! Wszystkich ludzi od Adama i Ewy do ostatniego człowieka, który urodzi się na ziemi… Niewyobrażalne jest, jak bardzo musiał się bać. Ale Ty już nie musisz. Ofiaruj Jemu wszystkie swoje lęki, bo On właśnie w tej tajemnicy chce je od ciebie zabrać i uwolnić od nich na zawsze. Zanurzaj się we krwi Jezusa przelanej w Ogrójcu i przyjmuj uwolnienie i uzdrowienie.

 

 1. Biczowanie Pana Jezusa

 

Panie Jezu Chryste, staję teraz pod Twoim palem, do którego jesteś przykuty i zaraz będziesz biczowany. Staję przy Tobie Jezu razem z Maryją i chcę pokutować za wszystkie grzechy nieczyste w moim życiu. Za wszystkie nałogi, uzależnienia od przyjemności, za nieustanne dogadzanie swoim zmysłom, co spowodowało, że jestem niewolnikiem przyjemności. Panie Jezu Chryste, w czasie tej dziesiątki różańca chcę przepraszać Cię z całego serca za te grzechy. Niech słowo „przepraszam” będzie cały czas w moim sercu jak refren. Jezu, poprzez Twoją krew uwolnij moje życie od każdego zniewolenia, nałogu, uzależnienia zmysłowego. 

 

 1. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

 

Panie Jezu Chryste, przychodzę teraz do Ciebie, kiedy siedzisz na połamanym stołku , który ma symbolizować tron króla. Widzę, jak nałożono na Ciebie purpurową szatę, jak dano Ci trzcinę do ręki i wbito koronę z cierni na głowę. Jezu, Twoje cierpienie jest dlatego, aby wynagrodzić Ojcu niebieskiemu pychę mojego umysłu. To, że wszystko najlepiej wiem, zawsze mam racje, wszyscy powinni mnie słuchać, adorować, bo jestem pępkiem świata. Jezu Chryste, chce przepraszać Ciebie w tej dziesiątce różańca za każdą pychę mojego umysłu, pyszne myślenie, wywyższanie się nad innych i pogardzanie innymi.  Krwi Jezusa, któraś wypłynęła z cierniowego ukoronowania obmyj mnie i uwolnij od pychy i fałszywej dumy.

 

 1. Dźwiganie krzyża na Kalwarię

 

Jezu Chryste, razem z Maryją staję na początku Twojej Drogi Krzyżowej. Chcę przejść przez każdą stację, każdy ból, każde wylanie krwi, każde bluźnierstwo, każde bicie Ciebie, lekceważenie, wyśmianie. Chcę być przy Tobie Jezu i pomóc Ci. Zrobię to najpiękniej kiedy w całości przyjmę mój krzyż, bo Ty powiedziałeś, abyśmy wzięli nasze krzyże i szli za Tobą. Nikt nie może udźwignąć Twojego krzyża. Jezu Chryste, w czasie tej drogi krzyżowej chcę Ci podziękować za każde wydarzenie w moim życiu, które jest cierpieniem i krzyżem. Proszę Cię  Jezu, abyś krwią, którą wylałeś w czasie drogi krzyżowej, szczególnie przy trzecim upadku, obmył teraz całe moje życie, od poczęcia aż po śmierć.

 

 1. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

 

Staję teraz pod krzyżem i wpatruję się w Twoje święte zmasakrowane oblicze, w Twoje święte skatowane ciało i wiem, że to cierpienie jest przeze mnie. Że te rany, ten ból i śmierć są Twoją pokutą za moje grzechy. Panie Jezu Chryste, chcę teraz całkowicie wyrzec się grzechu. Wyrzec się szatana. Wszystkich jego dzieł w moim życiu i całkowicie poddać się Tobie, aby być cały Twój. W całkowitym posłuszeństwie Twojej woli. Tak jak Ty w całkowitym posłuszeństwie oddałeś się swojemu Ojcu. Niech Twoja  krew z krzyża z Twoich  przebitych dłoni i nóg spływa na mnie i całkowicie przenika całe moje ciało, ducha i duszę. – Niech Twoja święta krew z krzyża Jezu przeniknie cały mój umysł, moją psychikę. Niech nie będzie nawet najmniejszego milimetra w moim ciele, w mojej duszy i w moim duchu, który nie jest teraz całkowicie zanurzony w Twojej krwi. Dziękuję CI Jezu. Przepraszam Cię Jezu. Kocham Cię Jezu.

 

Część czwarta — tajemnice chwalebne

 

Tajemnice, w których będziemy przyjmować Jego Chwałę do naszego życia.

 

1.Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

Przyjmuj z wiarą nie tylko to, że Jezus zmartwychwstał, ale że zmartwychwstaje w tobie nieustannie każdego dnia. Jego potężna Obecność jest w tobie. Każdy z nas jest powołany do tego, aby żyć w zwycięstwie Jezusa Chrystusa. Wielu z nas traktuje krzyż jako nieustanne miejsce przebywania przez całe swoje życie. Nigdy tak naprawdę nie zmartwychwstają.  Dlatego teraz zobacz w swoim sercu gdzie tak naprawdę żyjesz w cierpiętnictwie. Gdzie żyjesz w sytuacjach, w których nie masz już wiary ze coś może się zmienić. Być może są to sytuacje, które po ludzku cię dobijają i nie wierzysz, że cokolwiek może się jeszcze zmienić na lepsze. Tajemnica zmartwychwstania jest zaproszeniem potężnej mocy Boga do miejsca śmierci, gdzie już się poddałeś, gdzie już coś umarło, gdzie po ludzku już nic nie można zmienić. W trakcie tych dziesięciu Zdrowaś Maryjo opowiedz Jezusowi o tych sytuacjach, zapraszaj zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa do tych wydarzeń i uświadom sobie, ze jeżeli On jest z tobą, to nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Mieszka w tobie Pan panów i Król królów, Bóg niemożliwego.

 

 

 1. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa

 

Jezus jest pierwszym człowiekiem, który wstąpił do Nieba. Razem z nim wstąpiliśmy i my wszyscy. Przez chrzest stało się to, że obecnie poruszamy się w dwóch światach równolegle. Jesteśmy obywatelami Nieba i ziemi. Mamy podwójne obywatelstwo. Bardzo często mamy dużo wiary, żeby dostać się do Nieba, ale mamy za mało wiary, żeby Niebo dostało się do nas. Naszym zadaniem od dnia Chrztu Świętego jest przebywanie równolegle w dwóch światach – widzialnym i niewidzialnym. I sprowadzanie świata niewidzialnego do świata widzialnego – mocy Nieba na ziemię. Stanie się to wtedy, kiedy uświadomisz sobie, że naprawdę jesteś dzieckiem Królestwa Niebieskiego żyjącym na ziemi. I prosząc Jezusa o tę szczególną łaskę otwartych oczu serca, aby móc poruszać się w tych dwóch równoległych światach przyjmuj z wiarą, że całe Niebo jest w tobie, Trójca Święta mieszka w tobie, wszyscy aniołowie i święci są w tobie, wokół ciebie! Poruszasz się nieustannie w atmosferze radości i pokoju Nieba. O to, abyśmy jako obywatele Nieba i ziemi poruszali się w tych dwóch równoległych światach tak samo swobodnie, prośmy Jezusa wstępującego do nieba.

 

 1. Zesłanie Ducha Świętego

 

 To tajemnica, w której przyjmujemy z wielką wiarą i zaufaniem, obecność Bożą nie tylko w nas, ale i na nas. Jest różnica pomiędzy Duchem Świętym, którego przyjęliśmy w dniu Chrztu Świętego, a potężną, namaszczoną Jego Obecnością służącą do ujawniania Bożej mocy i manifestowania Bożego królestwa, która spoczywa na nas.  Duch Święty kiedy przychodzi, przychodzi także skonfrontować nas z ciemnością, która jest w nas i wokół nas. I wtedy, kiedy Duch Święty zstępuje na ciebie, ciemność będąca w tobie, musi się ujawnić. Jesteśmy zdumieni, kiedy prosimy i modlimy się do Ducha Świętego o Jego przyjście, a wychodzi z nas złość, wściekłość, chciwość, zazdrość, nieczystość, wszystko to co najgorsze. Mówimy wtedy: – Boże, co się dzieje?! Ja zapraszam Ducha Świętego, a ze mnie wychodzą najgorsze rzeczy! Właśnie to jest konfrontacja Światłości z ciemnością, kiedy przychodzi potężna Obecność Boża. Dlatego, kiedy wołamy o Ducha Świętego wołamy też o to, aby pokonał On ciemność, która będzie ujawniać się w zetknięciu z Jego światłością i mocą. I że ostateczne zwycięstwo będzie zwycięstwem Obecności Boga we mnie. Dlatego w tej dziesiątce różańca odmawiając Zdrowaś Maryjo, w sercu swoim i umyśle, proś i powtarzaj nieustannie: „Przyjdź Duchu Święty”. I przyjmuj Jego obecność.

 

 1. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

 Z tą tajemnicą związane jest wyzwalanie w twoim sercu wielkiej tęsknoty za Niebem. Ponieważ, jeżeli nie będziemy mieli tęsknoty za Niebem będziemy mieli tęsknotę za ziemią. Będziemy przywiązywać się do życia tutaj na ziemi i te wszystkie ziemskie sprawy będą dla nas najważniejsze. Cały czas będziemy myśleć o tym, co jest tutaj i żyć tak, jakbyśmy mieli żyć tu na ziemi całą wieczność. Matka Boża nieustannie nas wzywa abyśmy naprawdę z całego serca zaczęli tęsknić za Niebem. Żebyśmy nie mogli doczekać się Nieba, nie mogli doczekać się śmierci. Tęsknota za Niebem uwalnia nas od lęku przed śmiercią! Śmierć jest bramą do Nieba. Jest wejściem w Niebo! Rzuceniem się Ojcu niebieskiemu na szyję, przytuleniem i wprowadzeniem do tego Królestwa, które będzie twoim życiem przez całą wieczność. Jesteśmy stworzeni do życia w Niebie! Nie do życia na ziemi. Dlatego jest tak ważne, aby nieustannie budzić w swoim sercu tęsknotę za Niebem. O tę łaskę proś Maryję w czasie tej dziesiątki różańca.

 

 1. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 

To tajemnica, w której sprowadzamy królowanie Maryi w sytuacje, nad którymi kompletnie nie panujemy. W których kompletnie się gubimy. Wszędzie tam, gdzie upadamy ciągle w ten sam grzech, w te same nałogi, w te same wady, w te same słabości. W czasie tych dziesięciu Zdrowaś Maryjo opowiadaj Maryi o tych sytuacjach, w których zupełnie sobie nie radzisz i poproś Ją, aby Ona zstąpiła z całą mocą swojej Królewskości do opanowania tej sytuacji. Pozwól Jej tylko, aby dokonało się to tak, jak Ona tego chce. Ona wie najlepiej jak będzie wyglądało przejęcie kontroli i panowania nad tą sytuacją, którą Jej oddajesz i nad którą nie panujesz. Ona ma swój plan, który jest planem Boga. Najlepszym i najmądrzejszym planem. Nie podpowiadaj Bogu, ani Maryi rozwiązań, które nam się wydają najlepsze. W pierwszych kilku Zdrowaś Maryjo opowiadaj Jej o tym wszystkim, z czym sobie nie radzisz, a potem odpowiadaj „Amen” na Jej królowanie w tych sytuacjach. Poddawaj Jej i oddawaj Jej wszystko. Niech Ona naprawdę, autentycznie będzie Królową każdej chwili twojego życia, Królową wszystkich wydarzeń. Królową dni i Królową nocy, przez które przechodzisz.

 

 

 

 

 

 Modlitwa do Maryi:

 Maryjo, okryj swoim płaszczem i ukryj w swoim sercu każdego z nas. Bądź przy nas przez cały dzień i całą noc i nieustannie módl się za nami razem z Duchem Świętym. Bądź z nami we śnie, w przemyśleniach. Prosimy Cię bądź z tymi, którzy nie będą mogli spać, aby mogli wtulić się w Ciebie i przeżyć intymność z Tobą. W intymnej rozmowie z Tobą, w przytuleniu do Ciebie, gdzie całkowicie będą przekonani jak bardzo są kochani przez Ciebie i przez Boga. Zabierz nam wszelki lęk, zwątpienie, zmęczenie, zniechęcenie i niewiarę, abyśmy w całkowitym pokoju serca odpoczęli w Twoich ramionach. Maryjo, okryj swoim płaszczem nasze rodziny. Tych, których kochamy, oraz tych, którzy nas przeklinają, złorzeczą nam, życzą wszystkiego źle. Maryjo, oddajemy ich Twojemu Niepokalanemu Sercu i błogosławimy ich, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.